Kitab-Kitab yang diperlukan dalam Pelatihan IKLA
  1. Arabiyyah Bayna Yadayk 1,2, dan 3
  2. Durussul Lughoh Gontor
  3. Amtsilah at-Tashrifiyah 

1 komentar:

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Archive